Nyheter

Region Østfold sine drømmer for fremtiden

3:56

TV Normisjon har vært på besøk i Normisjon region Østfold sine nye lokaler i Sarpsborg og snakket med ny regionleder Sverre Fjeldberg.